Construint el primer ecosistema d'empreses socials sense ànim de lucre, l'ecosistema UtopicsSocial

UtopicsSocial

UtopicsSocial és un projecte empresarial que té com a objectiu últim construir un ecosistema d’empreses socials sense ànim de lucre que estigui en equilibri estable amb el territori.
Convivalis en el sector de l’habitatge és el primer projecte de territori que impulsa per resoldre un repte social que es complementarà amb altres empreses que milloraran l’oferta de serveis a les comunitats de convivència.
A banda dels emprenedors socials i els col·laboradors, UtopicsSocial disposa d’un Consell amb assessors compromesos amb el projecte UtopicsSocial.

CONSELL
Glòria Palomar,
Directora de Gestió Fundació Parc Taulí
Ramón Maspons,
Director d’Innovació AQuAS (Dept. Salut)
Víctor Rodenas,
Assessor Financer Barcelona Activa

Àngel De Miguel,

Soci Advocat DP Grup Consultors

EQUIP
UtopicsSocial

Manel Pretel,

Cofundador i CEO UtopicsSocial i Convivalis
Xavier Majoral,

Cofundador UtopicsSocial

COL·LABORADORS
CONVIVALIS
Mercè Majoral,
majoral·tissino, architects
Andrea Tissino,

majoral·tissino, architects