Nou model de cohousing rehabilitat per revitalitzar els municipis
by Convivalis

COHABITATGE
REHABILITAT
PER COMUNITATS
AFINS

COHABITATGE
PER REVITALIZAR
ELS NUCLIS
ANTICS
PROJECTE
EMPRESARIAL
SENSE ÀNIM DE
LUCRE
PROJECTE EMPRESARIAL SENSE ÀNIM
DE LUCRE
EMPRESES
SOCIALS
ARRELADES
AL TERRITORI

És un projecte de territori que s’inicia a Torroella de Montgrí, municipi amb serveis, oci i cultura, paisatge i patrimoni natural protegit, amb vocació d’estendre el model a tot el Baix Empordà i Catalunya.

FACILITAT
ADQUISICIÓ
Aquest model de cohabitatge està pensat per afavorir que els membres de la comunitat adquireixin la propietat de l’habitatge tot i que pot haver alguns en lloguer.

Hi han dos modalitats d’accés a l’habitatge, compra amb préstec hipotecari o lloguer.

Cada propietari o arrendatari gaudirà de l’ús privatiu de l’habitatge i compartirá l’ús d’un altre espai on conviurà amb altres persones.

Què pasa si marxes? Estic lligat a un banc fins que pagui la hipoteca o no tinc cap retorn.

Si algú marxés Convivalis readquirà aquell habitatge per donar continuïtat al model de cohabitatge.

L’objectiu és poder oferir una solució de cohabitatge a un preu no especulatiu que faciliti l’accés a l’habitatge.

FACILITAT
ADQUISICIÓ
Aquest model de cohabitatge està pensat per afavorir que els membres de la comunitat adquireixin la propietat de l’habitatge tot i que pot haver alguns en lloguer.
Aquest model de cohabitatge està pensat per afavorir que els membres de la comunitat adquireixin la propietat de l’habitatge tot i que pot haver alguns en lloguer.
Cada propietari o arrendatari gaudirà de l’ús privatiu de l’habitatge i compartirá l’ús d’un altre
espai on conviurà amb altres persones.

Cada propietari o arrendatari gaudirà de l’ús privatiu de l’habitatge i compartirá l’ús d’un altre espai on conviurà amb altres persones.

Si algú marxés Convivalis readquirà aquell habitatge per donar continuïtat al model de cohabitatge.

L’objectiu és poder oferir una solució de cohabitatge a un preu no especulatiu que faciliti l’accés a l’habitatge.

COMUNITATS
AFINS

Quan comprem o lloguem un habitatge en un edifici no podem triar als nostres veïns ni ells ens poden triar a nosaltres.

La qualitat de vida de les persones depèn del tipus de relacions que estableixen amb les persones del seu entorn.

Nosaltres ens encarreguem de gestionar les entrades i sortides de la comunitat garantint la seva afinitat i renovació.

Una comunitat afí no implica que es discrimini a les persones per la seva condició o situació ni que la comunitat sigui excloent.

COMUNITATS
AFINS

Quan comprem o lloguem un habitatge en un edifici no podem triar als nostres veïns ni ells ens poden triar a nosaltres.

La qualitat de vida de les persones depèn del tipus de relacions que
estableixen amb les persones del seu entorn.
Nosaltres ens encarreguem de gestionar les entrades i sortides de
la comunitat garantint la seva afinitat i renovació.
Una comunitat afí no implica que es discrimini a les persones per la
seva condició o situació ni que la comunitat sigui excloent.
GESTIÓ
PROFESSIONAL
Una comunitat afí no és una comunitat de veïns perquè nosaltres gestionem els espais i serveis comuns.
Les zones compartides inclouen els espais de convivència o d’interrelació on es poden satisfer necessitats complementàries.
Els serveis comuns inclouen els que necessiten els habitatges i que s’ofereixen de forma agrupada per estalviar costos.
Aquesta gestió allibera a la comunitat de veïns de la gestió dels conflictes per l’ús de l’espai i millora la qualitat dels serveis.
GESTIÓ
PROFESSIONAL
Una comunitat afí no és una comunitat de veïns perquè nosaltres gestionem els espais i serveis comuns.
Les zones compartides inclouen els espais de convivència o d’interrelació on es poden satisfer necessitats complementàries.
Els serveis comuns inclouen els que necessiten els habitatges i que s’ofereixen de forma agrupada per estalviar costos.
Aquesta gestió allibera a la comunitat de veïns de la gestió dels conflictes per l’ús de l’espai i millora la qualitat dels serveis.
SENSE ÀNIM
DE LUCRE

Per evitar que s’especuli amb l’habitatge, Convivalis es reserva un dret d’opció preferencial a un preu pactat.

Aquest dret es podrà exercir quan el propietari hagi pagat l’habitatge i se’ls vulgui vendre o quedi en herència.

El preu s’anirà actualitzant perquè els propietaris no perdin poder adquisitiu amb l’increment del cost de la vida.

Si el propietari volgúes llogar-lo, Convivalis tindrà preferència en seleccionar persones que encaixin amb la comunitat.

SENSE ÀNIM
DE LUCRE
Per evitar que s’especuli amb l’habitatge, Convivalis es reserva un
dret d’opció preferencial a un preu pactat.
Aquest dret es podrà exercir quan el propietari hagi pagat
l’habitatge i se’ls vulgui vendre o quedi en herència.
El preu s’anirà actualitzant perquè els propietaris no perdin poder
adquisitiu amb l’increment del cost de la vida.
Si el propietari volgúes llogar-lo, Convivalis tindrà preferència en
seleccionar persones que encaixin amb la comunitat.
CONTACTA AMB NOSALTRES