comunitats de
convivència

Entenem que les comunitats que perduren són aquelles on existeix una afinitat entre els seus membres i això es pot aconseguir mitjançant l’autoselecció de persones que ja es coneguin o a través del mateix procés de convivència.

Busquem persones que vulguin viure en una comunitat que ja estiguin buscant cohabitatge o que els agradaria trobar una comunitat on poguessin encaixar.

El criteri de la comunitat de convivència hauria de ser l’afinitat més enllà de la franja d’edat o de la situació personal de cadascun. Convivalis ajudarà a seleccionar els candidats de forma no discriminativa.